KHU BIỆT THỰ FORMOSA


  • Chủ đầu tư:
  • Địa chỉ:
  • Quy mô:
  • Năm hoàn thành: 2012.
  • Công việc: Thiết kế phương án.

GIA NGUYEN


Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIA NGUYÊN

  • Điện thoại: 0938 623 923
  • Email: gianguyenarc@gmail.com