CÔNG TY THÉP VĨNH BÌNH


  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM Thép Vĩnh Bình.
  • Địa chỉ: H.Đức Hòa, Long An.
  • Quy mô: 2 khu nhà xưởng, 1 nhà văn phòng.
  • Năm hoàn thành: 2011.
  • Công việc: Thiết kế phương án. Thiết kế kỹ thuật thi công.

Phối cảnh toàn công ty

Khu Nhà văn phòng

GIA NGUYEN


Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIA NGUYÊN

  • Điện thoại: 0938 623 923
  • Email: gianguyenarc@gmail.com