01/03/2021
Đặt làm trang chủ
Công Ty Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Gia Nguyên
334/11, Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Tp.HCM
0708 317 397
gianguyenarc@gmail.com
Home / Biệt thự

Biệt thự

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CÔ OANH

Khách hàng: Cô Oanh
Khu vực: Quận 7, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2017

THIẾT KẾ BIỆT THỰ ANH TRUNG

Khách hàng: Anh Trung
Khu vực: Quận 2
Quy mô: 3 tầng, diện tích nhà 12,8m x 9m
Năm hoàn thành: 2016

THIẾT KẾ BIỆT THỰ ANH VINH

Khách hàng: Anh Vinh
Khu vực: Quận 2, Tp.HCM
Quy mô: 3 tầng, diện tích nhà 13,8m x 11,3m
Năm hoàn thành: Năm 2016

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHONG CÁCH CỔ ĐIỂN

Khách hàng: Chị Hiếu
Khu vực: Quận 12, Tp.HCM
Quy mô: Nhà có chiều ngang 6m, dài 15m . Chiều cao 3 tầng.
Năm hoàn thành: 2016

THIẾT KẾ BIỆT THỰ ANH TÀI

Khách hàng: Anh Tài
Khu vực: Đà Lạt
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2015

THIẾT KẾ BIỆT THỰ BÁC SĨ LAN

Khách hàng:
Khu vực: Quận 2, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2014

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CHỊ QUỲNH

Khách hàng: Chị Quỳnh
Khu vực: Quận 2
Quy mô: 3 tầng, diện tích nhà 25m x 11m
Năm hoàn thành: 2014

THIẾT KẾ BIỆT THỰ TÂN

Khách hàng:
Khu vực: Bình Dương
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2014

THIẾT KẾ NHÀ ANH THIÊN

Khách hàng:
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2014

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CHỊ NĂM

Khách hàng: Chị Năm
Khu vực: Quận 12, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2012

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CÔ BA

Khách hàng: Đỗ Văn Phúc
Khu vực: Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2011

THIẾT KẾ BIỆT THỰ NÊN

Khách hàng:
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2011

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CHỊ MAI

Khách hàng: Chị Mai
Khu vực: Thủ Thừa
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2010

THIẾT KẾ BIỆT THỰ ANH KHANH

Khách hàng: Anh Khanh
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: