01/03/2021
Đặt làm trang chủ
Công Ty Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Gia Nguyên
334/11, Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Tp.HCM
0708 317 397
gianguyenarc@gmail.com
Home / Biệt thự phố

Biệt thự phố

THIẾT KẾ BIỆT THỰ ANH DŨNG

Khách hàng: Anh Dũng
Khu vực: Quận 2, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2017

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CHỊ HÀ

Khách hàng: Chị Hà
Khu vực: Quận 2, Tp.HCM
Quy mô: 3,5 tầng, diện tích đất 10x15
Năm hoàn thành: Năm 2016

THIẾT KẾ BIỆT THỰ CHỊ MAI Q6

Khách hàng: Chị Mai
Khu vực: Quận 6, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2016

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHỐ ANH DƯƠNG

Khách hàng: Anh Dương
Khu vực: Quận 2, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2015

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHỐ ANH HƯNG

Khách hàng: Anh Hưng
Khu vực: Tân Phú, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2014

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHỐ ANH KHÔI

Khách hàng: Anh Khôi
Khu vực: Quận 12, Tp.HCM
Quy mô: 2 tầng, diện tích đất 7,5m x 15m
Năm hoàn thành: 2014

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHỐ ANH QUANG

Khách hàng: Anh Quang
Khu vực: Quận 8
Quy mô: 3 tầng, diện tích đất 7x20
Năm hoàn thành: 2013

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHỐ

Khách hàng:
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2012

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHỐ ANH THƯƠNG

Khách hàng: Anh Thương
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2012

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHỐ ANH HỒ

Khách hàng: Anh Hồ
Khu vực: Quận 6, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2011

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHỐ ANH LỘC

Khách hàng: Anh: Trần Bảo Lộc
Khu vực: Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2011

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHỐ ANH LONG

Khách hàng: Chị Hà
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2011

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHỐ ANH THỊNH

Khách hàng: Anh Thịnh
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2011

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHỐ CHỊ LÊ

Khách hàng: Chị Lê
Khu vực: Quận 8, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2011

THIẾT KẾ BIỆT THỰ PHỐ PHONG PHÚ

Khách hàng: Ngô Minh
Khu vực: Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2010