01/03/2021
Đặt làm trang chủ
Công Ty Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Gia Nguyên
334/11, Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Tp.HCM
0708 317 397
gianguyenarc@gmail.com
Home / Nhà phố

Nhà phố

THIẾT KẾ NHÀ ANH MINH

Khách hàng: Mr. Minh
Khu vực: Quận 6, HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2016

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ ANH ĐOÀN Q2

Khách hàng: Mr. Đoàn
Khu vực: Q.2, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2017

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ ANH THANH

Khách hàng: Mr. Thanh
Khu vực: Quận 11, HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2014

THIẾT KẾ NHÀ CHỊ KỲ

Khách hàng: Chị Kỳ
Khu vực: Quận 5, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2017

THIẾT KẾ NHÀ CHỊ LUYẾN

Khách hàng: Chị Luyến
Khu vực: Bình Dương
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2017

THIẾT KẾ NHÀ CHỊ TUYẾT

Khách hàng: Chị Tuyết
Khu vực: Quận 9, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2017

THIẾT KẾ NHÀ ANH DUY

Khách hàng: Anh Duy
Khu vực: Quận 2, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2016

THIẾT KẾ NHÀ ANH NGHĨA

Khách hàng: Anh Nghĩa
Khu vực: Quận 2
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2016

THIẾT KẾ NHÀ ANH TƯỜNG

Khách hàng: Anh Tường
Khu vực: Quận Bình Tân, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2016

THIẾT KẾ NHÀ BÉ NAM

Khách hàng:
Khu vực: Quận 2, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2016

THIẾT KẾ NHÀ CHỊ UYÊN

Khách hàng: Chị Uyên
Khu vực: Quận 1
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2016

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

Khách hàng: Chị Hoa
Khu vực: Quận 6, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2016

THIẾT KẾ CẢI TẠO NHÀ CHÚ NGHĨA

Khách hàng: Chú Nghĩa
Khu vực: Q10
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2015

THIẾT KẾ NHÀ ANH DŨNG

Khách hàng: Anh Dũng
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2015

THIẾT KẾ NHÀ CHÚ CAO

Khách hàng: Chú Cao
Khu vực: Quận 6, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2015

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ ANH MINH

Khách hàng: Anh Minh
Khu vực: Bình Dương
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2014

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ ANH SƠN

Khách hàng: Anh Sơn
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2013

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ LQS

Khách hàng:
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2013

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ MAI

Khách hàng: Anh Tự
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2013

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ THÁP MƯỜI

Khách hàng:
Khu vực: Tháp Mười
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2013

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ VĨNH LONG

Khách hàng:
Khu vực: Vĩnh Long
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2013

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ CHỊ DUYÊN

Khách hàng: Chị Duyên
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2012

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ ANH TÀI

Khách hàng: Anh Tài
Khu vực: Trung Sơn
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2011

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ CẬU BÌNH

Khách hàng: Cậu Bình
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2011

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ CHỊ MY

Khách hàng: Chị My
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2011

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ CHI PHƯƠNG

Khách hàng: Chị Phương
Khu vực: Quận 7, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2011

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ CHÚ ĐÔNG

Khách hàng: Chú Đông
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2011

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ CHÚ QUÍ

Khách hàng: Chú Quí - Cô Hoàng
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2011

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ ANH SÂM

Khách hàng: Anh Sâm
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2010

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

Khách hàng:
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2009

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ ANH TÀI

Khách hàng: Anh Tài
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2009