01/03/2021
Đặt làm trang chủ
Công Ty Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Gia Nguyên
334/11, Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Tp.HCM
0708 317 397
gianguyenarc@gmail.com
Home / Nội thất Nhà ở

Nội thất Nhà ở

NỘI THẤT BIỆT THỰ

Khách hàng: Mr.Thiên
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2014

NỘI THẤT BIỆT THỰ BÌNH DƯƠNG

Khách hàng: Cô Ba
Khu vực: Bình Dương
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2011

NỘI THẤT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT

Khách hàng: Mr. Tài
Khu vực: Đà Lạt
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2015

NỘI THẤT BIỆT THỰ PHỐ

Khách hàng: Mr. Long
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2011

NỘI THẤT BIỆT THỰ PHỐ

Khách hàng: Mr. Thương
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2012

NỘI THẤT BIỆT THỰ PHỐ

Khách hàng: Ms. Tâm
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2012

NỘI THẤT BIỆT THỰ PHỐ BÌNH CHÁNH

Khách hàng: Mr. Minh
Khu vực: Bình Chánh, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2010

NỘI THẤT BIỆT THỰ PHỐ Q2

Khách hàng: Mr. Dũng
Khu vực: Q.2, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2017

NỘI THẤT BIỆT THỰ PHỐ Q2

Khách hàng: Mr. Dương
Khu vực: Q.2, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2015

NỘI THẤT BIỆT THỰ PHỐ Q6

Khách hàng: Ms. Mai
Khu vực: Q.6, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2016

NỘI THẤT BIỆT THỰ PHỐ Q8

Khách hàng: Ms. Lê
Khu vực: Q.8, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2011

NỘI THẤT BIỆT THỰ Q12

Khách hàng: Chị Năm
Khu vực: Q.12, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2012

NỘI THẤT BIỆT THỰ Q2

Khách hàng: Mr. Vinh
Khu vực: Q.2, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2016

NỘI THẤT BT PHỐ

Khách hàng: Mr. Lộc
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2011

NỘI THẤT NHÀ CHÚ CAO

Khách hàng: Mr. Cao
Khu vực: Quận 6, HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2015

NỘI THẤT NHÀ PHỐ ANH SƠN

Khách hàng: Mr. Sơn
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2013

NỘI THẤT NHÀ PHỐ BÌNH DƯƠNG

Khách hàng: Mr. Minh
Khu vực: Bình Dương
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2014

NỘI THẤT NHÀ PHỐ CẬU BÌNH

Khách hàng: Mr. Bình
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2011

NỘI THẤT NHÀ PHỐ MAI

Khách hàng: Mr. Tự
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2013

NỘI THẤT NHÀ PHỐ Q7

Khách hàng: Ms. Phương
Khu vực: Q.7, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2011

NỘI THẤT NHÀ PHỐ Q9

Khách hàng: Ms. Tuyết
Khu vực: Q.9, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2017

NỘI THẤT NHÀ PHỐ THÁP MƯỜI

Khách hàng:
Khu vực: Tháp Mười, Q.5
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2013

NỘI THẤT NHÀ PHỐ TRUNG SƠN

Khách hàng: Mr. Tài
Khu vực: Trung Sơn
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2011

NỘI THẤT NHÀ ANH ĐOÀN

Khách hàng: Anh Đoàn
Khu vực: Quận 2, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2017

NỘI THẤT NHÀ ANH HOÀ

Khách hàng: Mr. Hoà
Khu vực: Q.Thủ Đức, HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2016

NỘI THẤT NHÀ ANH MINH Q6

Khách hàng: Mr. Minh
Khu vực: Quận 6, HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2016

NỘI THẤT NHÀ PHỐ ANH THANH

Khách hàng: Mr. Thanh
Khu vực: Quận 11, HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: 2014