18/03/2018
Đặt làm trang chủ
Công Ty Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Gia Nguyên
18, đường 10B, KDC ấp 5 Phong Phú, H.Bình Chánh, Tp.HCM
0938 623 923
lucgiaman@gmail.com
Home / Công nghiệp

Công nghiệp

GIÁM SÁT KHU NHÀ XƯỞNG I.B.O

Khách hàng:
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2017

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH YILIN

Khách hàng:
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2015

GIÁM SÁT KCN ST 3

Khách hàng:
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2010

GIÁM SÁT KHU ATLAS COPCO

Khách hàng:
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2009