18/03/2018
Đặt làm trang chủ
Công Ty Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Gia Nguyên
18, đường 10B, KDC ấp 5 Phong Phú, H.Bình Chánh, Tp.HCM
0938 623 923
lucgiaman@gmail.com
Home / Dân dụng

Dân dụng

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH 780 NGUYỄN KIỆM

Khách hàng:
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2015

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH LÂM NGHIỆP MIỀN ĐÔNG

Khách hàng:
Khu vực:
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2012

GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH HÀM TỬ

Khách hàng:
Khu vực: Quận 5, Tp.HCM
Quy mô:
Năm hoàn thành: Năm 2009