29/05/2020
Đặt làm trang chủ
Công Ty Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Gia Nguyên
334/11, Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Tp.HCM
0708 317 397
gianguyenarc@gmail.com
Home / Công nghiệp

GIÁM SÁT NHÀ KHO MỞ RỘNG RELIABLE

: Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hồng Hưng Phước
: KCN Amata, Biên Hoà, Đồng Nai
:
: Năm 2018

- Giám sát thi công xây dựng công trình.