29/05/2020
Đặt làm trang chủ
Công Ty Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Gia Nguyên
334/11, Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Tp.HCM
0708 317 397
gianguyenarc@gmail.com
Home / Công nghiệp

GIÁM SÁT - KHU NHÀ XƯỞNG I.B.O

: Công ty TNHH I.B.O International Việt Nam
: KCN Đức Hoà 1, X. Đức Hoà Đông, H. Đức Hoà, T. Long An
: 10.000 m2
: Năm 2018

Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Kiểm tra chất lượng thi công công trình.

- Kiểm tra tiến độ thi công công trình.

- Kiểm tra an toàn lao động.

- Kiểm tra vệ sinh môi trường cho công trình.