20/01/2019
Đặt làm trang chủ
Công Ty Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Gia Nguyên
Số 18, Đường 10B, KDC ấp 5 Phong Phú, H.Bình Chánh, Tp.HCM
0708 317 397
gianguyenarc@gmail.com
Home / Công nghiệp

GIÁM SÁT - NHÀ XƯỞNG MỞ RỘNG YILIN

: Công ty TNHH Yilin Việt Nam
: KCN Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, Tp. HCM
:
: Năm 2016

Giám sát Thi công xây dựng công trình:

- Kiểm tra chất lượng thi công công trình.

- Kiểm tra tiến độ thi công công trình.

- Kiểm tra an toàn lao động

- Kiểm tra vệ sinh môi trường cho công trình.