29/05/2020
Đặt làm trang chủ
Công Ty Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Gia Nguyên
334/11, Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Tp.HCM
0708 317 397
gianguyenarc@gmail.com
Home / Công nghiệp

GIÁM SÁT - NHÀ MÁY THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

: Công ty Cổ phần Sách Và Thiết bị Trường học TPHCM
: KCN Sóng Thần 3, H. Tân Uyên, T. Bình Dương
: 72mx24mx1F
: Năm 2010

- Tư vấn giám sát Thi công xây dựng.