29/05/2020
Đặt làm trang chủ
Công Ty Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Gia Nguyên
334/11, Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Tp.HCM
0708 317 397
gianguyenarc@gmail.com
Home / Công nghiệp

GIÁM SÁT - NHÀ KHO ATLAS COPCO

: Công ty TNHH Atlas Copco Việt Nam
: KCN Sóng Thần 2, H. Dĩ An, T. Bình Dương
:
: Năm 2009

- Tư vấn thiết kế kỹ thuật.

- Giám sát.